Tiểu luận Trình bày phân loại, phân bố,đặc điểm sinh học, các biện pháp quản lí cỏ dại của cây thảo nam

Cỏ dại là một mối hiểm họa trong nông lâm nghiệp. Nó cạnh tranh thức ăn nước và ánh sáng với cây trồng. Làm giảm sản lượng và phẩm chất nông sản. Là môi giới lan truyền sâu bệnh hại. Chúng có khả năng sinh sản rất lớn, có thể tồn tại lâu dài trong đất, có thể chịu đựng được những điều kiện không thuận lợi. Nhiều loài có khả năng sinh sản vô tính hoặc lan rộng bằng thân ngầm. Chống chịu được với thuốc hóa học trừ cỏ nên việc phòng trừ rất khó khăn tốn kém. Bởi vậy người ta chỉ hạn chế được sự phát triển của cỏ dại. . Là mối quan tâm hàng đầu của các nhà trồng trọt đặc biệt là cay trồng cạn. Việc hiểu biết rõ về cỏ dại, nhà nông sẽ quản lý tốt cây trồng bằng những biện pháp phòng trừ cỏ dại thích hợp, có hiệu quả, góp phần làm giảm chi phí sản xuất. Cây thảo nam( Scoparia dulcis L.) cũng là một trong những loại cỏ gây hại cho cây trồng. Tìm hiểu về loại này là một điều cần thiết để từ đó có những biện pháp phòng trừ, quản lý thích hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC