Tiểu luận Tương tác của protit với kim loại chuyển tiếp

Protit với thành phần cơ bản là các axit amin tạo nên, là một thành phần vô cùng quan trọng trong việc cấu tạo nên cơ thể sống, điều chỉnh các quá trình hoạt động của các enzim, xúc tác cho các quá trình hóa học, tổng hợp và chuyền các thông tin di truyền Trong thành phần của protit có chứa các liên kết peptit giữa nhóm chức -CO- và –NH- nên protit kém bền vững dễ phản ứng với các tác nhân khác trong đó có các kim loại chuyển tiếp. Những hợp chất này có ảnh hường rất lớn đến các cơ chế hoạt động của các enzim, chúng có thể làm tăng hoặc giảm hoạt tính của cá enzim, gây hại hoặc điều chỉnh các chức năng của cơ thể. Do đó việc biết được sự tác động qua lại giữa các kim loại chuyển tiếp với protit sẽ giúp ta biết được nguồn gốc hình thành cũng như những điểm tốt và xấu của chúng. Qua đó giúp ta vận dụng tốt để phát huy điểm lợi và hạn chế những điểm hại của loại hợp chất này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC