Tiểu luận Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng hoa và cây cảnh

Ví dụ: Các loại cây hoa thuộc cây cỏ hoặc rễ chùm trồng ngoài trời như cẩm chướng, hướng dương giảm nhiệt độ sẽ kéo dài thời kì ra hoa và ngược lại. Nhiều loài hoa chiếu sáng dài (rễ củ) cần có sự kích thích nhiệt độ thấp mới có thể ra hoa, như hoa lay ơn phải qua lạnh mùa đông đến mùa xuân nhiệt độ lên cao mới có thể ra hoa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC