Tiểu luận Ứng dụng GIS và RS trong quy hoạch phát triển cây cao su tại Quảng Trị

Hệ thông tin địa lý là một phần của công nghệ thông tin, được hình thành vào những năm 60 của thế kỷ trước và phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hệ thống thông tin địa lý được sử dụng nhằm xử lý đồng bộ các lớp thông tin

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC