Tiểu luận Ứng dụng thương mai điện tử tại ngân hàng Đông Á

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, thế kỷ của Công nghệ thông tin và truyền thông. Sự phát triển của Internet mạnh như vũ bão cùng với nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, không còn giới hạn ở một tỉnh, một quốc gia mà nó đã phát triển mọi nơi trên mặt đất này Internet đã làm thay đổi cách thức mua sắm, tiêu dùng theo hướng ngày càng hiện đại, nó dần xóa bỏ những hình thức mua sắm thông thường (hàng hóa, tiền mặt trao tận tay giữa người bán và người mua, phương thức thanh toán ), giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà vẫn đạt được mục đích. Trong xu thế đó, nhiều tổ chức, công ty nhà nước và cá nhân đã lập ra trang web cho riêng mình, ứng dụng Công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực Thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Marketing, phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng một cách thuận lợi, nhanh chóng. Lĩnh vực ngân hàng cũng không ngoại lệ, tiêu biểu là Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Đông Á – DongA Bank đã thành công trong việc ứng dụng Thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của mình với những thành tựu nổi bật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC