Tiểu luận Vấn đề thu hút ODA tại Việt Nam

Hàng năm các nhà tài trợ lớn trên thế giới lại tổ chức Hội nghị viện trợ quốc tế để vận động tài trợ cho các nước đang phát triển. Đối với Việt Nam, Hội nghị viện trợ diễn ra vào tháng 11 năm 1993 tại Paris – thủ đô nước Pháp dưới sự chủ trì của Ngân hàng thế giới (WB) đã đánh dấu một bước đi mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế, đây cũng chính là điểm khởi đầu cho quá trình thu hút ODA vào Việt Nam. Cùng với Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Viện trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn vốn nước ngoài có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta. Sau hơn hai mươi năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tiến bộ như: nền kinh tế tăng trưởng liên tục, tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,5%/năm; mức đói nghèo giảm; trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO); được bầu là Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều thành tựu khác trong các lĩnh vực văn hoá giáo dục, y tế. Những thành tựu trên đều có phần đóng góp không nhỏ của các nguồn ODA. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, Việt Nam cần thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn ODA trong những năm sắp tới. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao và cải thiện công tác quản lí và sử dụng nguồn vốn này sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC