Tiểu luận Vận động tân kiến tạọ và ý nghĩa nghiên cứu

Vận động kiến tạo là sự vận động của vỏ trái đất do hoạt động của nội lực dưới tác dụng vận chuyển của dòng đối lưu tạo nên các chuyển động thứ sinh: vận động thăng trầm, uốn nếp, dứt gãy. Vận động tân kiến tạo là giai đoạn cuối cùng trong lịch sử hình thành và phát triển của tự nhiên diễn ra cách đây khoảng 25 triệu năm, có cường độ mạnh mẽ còn được kéo dài đến ngày nay, giai đoạn này tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho trái đất có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như ngày nay. Được thể hiện bởi một số hoạt động như dịch chuyển mảng kiến tạo, hoạt động đứt gẫy, tách giãn,nâng hạ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC