Tiểu luận Xác suất thống kê

Lý thuyết Vector ngẫu nhiênvà bài tập có dấu “*” chỉdành cho các lớp Đại học. • Phần làm bài tiểu luận bắt buộc phải viết tay (không chấp nhận đánh máy) trên 1 hoặc 2 mặt giấy A4 và đóng thành tập cùng với trang bìa. • Thời hạn nộp tiểu luận: Tiết học cuối cùng. • Nếu nộp trểhoặc ghi sót tên của thành viên trong nhómsẽ không được giải quyết và bịcấm thi. • Mỗi nhóm có từ1 (một) đến tối đa là7 (bảy)sinh viên. Sinh viên tựchọn nhómvà nhóm tựchọn đềtài. 1) Mỗi nhóm tựchọn1 bài Lý thuyết. Trong phần trình bày Lý thuyết, khuyến khích sinh viên tham khảo thêm nhiều tài liệu khác và không đượclấy lại các ví dụtrong bài học trên lớp. Chú ý là sinh viên chỉ nên quan tâm đến Lý thuyết ứng dụng (không nên đưa vào các lý thuyết Toán khó hiểu). 2) Phần làm bài tập, sinh viên phải giải bằng hình thức tựluậnrõ ràng. Khuyến khích sinh viên làm các bài tập khó, không nên chọn 2 bài giống nhau (khác sốliệu) cùng 1 dạng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC