Tiểu luận Xây dựng chiến lược kinh doanh cho mặt hàng gạo xuất khẩu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) giai đoạn 2011–2015

Vào ngày 23 tháng 7 năm 1976, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 73/QĐ-76, do Chủ tịch tỉnh Trần Tấn Thời ký, thành lập Công ty Ngoại thương An Giang – ANGIMEX. Tháng 9/1976, ANGIMEX chính thức đi vào hoạt động. Năm 1979: Công ty đổi tên thành Công ty Liên hiệp Xuất Nhập Khẩu tỉnh An Giang, trụ sở tại thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 1982: Thành lập Trạm giao nhận TP. Hồ Chí Minh (nay là Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh). Năm 1988: Đổi tên thành Liên hiệp Công ty Xuất Nhập Khẩu tỉnh An Giang. ANGIMEX được Bộ Kinh tế đối ngoại cho phép kinh doanh xuất khẩu trực tiếp. Năm 1991: Thành lập Công ty liên doanh ANGIMEX – KITOKU. Năm 1992: Đổi tên thành Công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang. Năm 1998: Thành lập đại lý ủy nhiệm đầu tiên của Honda Việt Nam. Năm 2000: Thành lập đại lý ủy nhiệm thứ hai của Honda Việt Nam. Năm 2004: Thành lập Trung tâm Phát triển Công nghệ thông tin NIIT – ANGIMEX. Năm 2005: Khai trương đại lý điện thoại S-Fone – ANGIMEX. Năm 2006: Thành lập đại lý ủy nhiệm thứ ba của Honda Việt Nam. Năm 2007: ANGIMEX góp vốn với Công ty TNHH SAGICO kinh doanh bán lẻ qua hệ thống siêu thị. Năm 2008: ANGIMEX chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần. Thành lập Nhà máy Gạo an toàn. Thương hiệu gạo Jasmine Châu Phú ra thị trường với sự hợp tác giữa ANGIMEX và Saigon Co.op. Khai trương Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ sửa chữa do Honda ủy nhiệm. Tạm ngưng kinh doanh điện thoại. Năm 2009: Nhãn hàng gạo An Gia, Mục Đồng của ANGIMEX ra mắt thị trường nội địa. ANGIMEX giới thiệu hai công cụ hỗ trợ cho người nông dân: Phần mềm Tính hiệu quả sản xuất lúa và Dịch vụ Tin nhắn báo giá mua gạo nguyên liệu. Chuyển giao Trung tâm Phát triển Công nghệ thông tin NIIT cho đối tác mới. Năm 2010: Khai trương dịch vụ của Trung tâm Honda ANGIMEX “Đổi xe cũ lấy xe mới”. ANGIMEX là nhà phân phối độc quyền sản phẩm phân vi sinh Dasvila tại thị trường An Giang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC