Tìm hiểu cơ chế hoạt động nội bộ của các Đảng dân chủ xã hội ở Anh, Đức, Thụy Điển

Trong đời sống chính trị, nhất là trong hệ thống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đa đảng cạnh tranh, mỗi chính đảng đều hướng tới quyền lực, muốn nắm quyền lực theo cách riêng của mình. Bởi vậy, bên cạnh việc phải tuân tủ khuôn khổ do thể chế nhà nước cho phép

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC