Tìm hiểu công đoàn ở Thụy Điển

Thụy điển có 9.269.986 dân (tính đến tháng 3/2009), trong đó 4.658.869 phụ nữ và 4.611 117 nam giới (SCB, 2009). Dân số Thụy điển đã bắt đầu tăng trong những năm vừa qua và nguyên nhân chính là lượng người nhập cư tăng mạnh so với lượng người di cư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC