Tìm hiểu kỳ phiếu trong hoạt động thanh toán tại Việt Nam

1.1 Nguồn luật điều chỉnh Kỳ phiếu có thể chịu điều chỉnh bởi các nguồn luật sau: Luật hối phiếu Anh 1882 (Bill of Exchange Act of 1882) Luật Thương mại thống nhất của Mỹ 1962 (Uniform Commercial code) Công ước Genevo 1930 (Uniform law for Bill of Exchange) Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005 1.2. Định nghĩa. Kỳ phiếu là một cam kết vô điều kiện do Người lập phiếu phát hành ra hứa trả một số tiền nhất định cho Người thụ hưởng quy định trên kỳ phiếu hoặc theo lệnh của người này để trả cho một người khác. Là một giấy hứa trả tiền của người nhập khẩu gửi cho người xuất khẩu hứa cam kết trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi trong thời hạn ghi trên kỳ phiếu đó. Theo luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam, điều 4, khoản 3 có ghi: “Hối phiếu nhận nợ là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền nhất định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.” Theo định nghĩa trên thì hối phiếu nhận nợ chính là kỳ phiếu. ● Nhìn chung, kỳ phiếu được hiểu ngắn gọn như sau: + Là một công cụ hứa trả tiền vô điều kiện. + Quan hệ giữa người lập phiếu (nguời phát hành) và người thụ hưởng (quan hệ giữa Issuer và Beneficiary). ♦ Người phát hành: là người lập và ký phát hành kỳ phiếu. Người phát hành có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên kỳ phiếu cho người thụ hưởng khi đến hạn thanh toán. Nếu giao dịch cơ sở là hợp đồng mua bán, Người phát hành là Người mua. Nếu giao dịch cơ sở là hợp đồng cung ứng dịch vụ, Người phát hành là Người nhận cung ứng dịch vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC