Tìm hiểu loại hình du lịch tâm linh tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch tâm linh ở Việt Nam nói chung và ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã và đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến. Những năm qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó du lịch tâm linh có đóng góp to lớn và bền vững vào sự tăng trưởng đó. Du lịch tâm linh vốn không chỉ là hoạt động hành hương, tôn giáo, tín ngưỡng thuần túy mà còn là động lực thúc đẩy sự giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng là cách thức để thế hệ hôm nay bày tỏ sự tưởng nhớ và ngưỡng mộ đối với công lao của các bậc tiền bối. Các tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long là nơi cùng lúc tồn tại và phát triển nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm cả đạo Phật, đạo Thiên Chúa, tín ngưỡng thờ Mẫu và các vị anh hùng dân tộc. Đây chính là nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, cũng là tiềm lực mạnh để phát triển loại hình du lịch tâm linh theo nhiều hướng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy trong những năm qua vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của loại hình du lịch tâm linh dựa trên những tài nguyên du lịch sẵn có. Với những lý do trên cùng với lòng yêu thích về việc tìm hiểu loại hình du lịch tâm linh đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long cho nên tác giả quyết định chọn đề tài: “Tìm hiểu loại hình du lịch tâm linh tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” nhằm góp phần phát triển du lịch tâm linh ở Việt Nam nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC