Tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986-2014

Từ 1986 đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước , trong đó có tất cả các nước lớn , có quan hệ kinh tế với hơn 220 thị trường nước ngoài. Việt Nam còn là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế như: Liên Hợp Quốc (20/9/1977), ASEAN (28/7/1995), ASEM (1-2/3/1996) ,WTO (11/1/2007), .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC