Tìm hiểu một số khu công nghiệp Khu công nghiệp Phú Gia tỉnh Bình Dương

Mỗi chúng ta sau này đều có thể trở thành một nhà doanh nghiệp. Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước nên môi trường kinh doanh có rất nhiều cạnh tranh. Việc lựa chọn nhà xưởng, nhà máy là việc làm đầu tiên và rất quan trọng. Nếu lựa chọn không kỹ càng, sẽ đem lại nhiều thiệt hại to lớn cho sau này. Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp đều đầu tư địa điểm xây dựng nhà máy vào khu công nghiệp, vì nó mang lại nhiều thuận lợi. Được tái lập từ tỉnh Sông Bé từ năm 1997, Bình Dương đã bắt tay xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội với vị trí là một đơn vị hành chính độc lập cấp tỉnh. Trong những năm qua, Bình Dương được đánh giá là một trong những tỉnh năng động nhất, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Thành phố mới Bình Dương (Bình Dương New City) thuộc dự án Khu Liên Hợp Công Nghiệp Dịch Vụ Đô Thị Bình Dương gồm 6 khu công nghiệp, trong đó Phú Gia là một trong những khu công nghiệp đó. Khu công nghiệp Phú Gia sẽ được thừa hưởng một nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển đầy đủ, có nhiều tiện ích và hiện đại, được hưởng những ưu đãi về cơ chế chính sách. Đây là những điều kiện bậc nhất để thu hút các nhà đầu tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC