Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất Bia đóng chai tại công ty cổ phần Bia NADA Nam Định

Ngày nay, khi mà công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm đẵ trở thành một ngành mũi nhọn trong các ngành khoa học công nghệ cao thì dụng của nó trong đồ sống là hết sức rộng rãi, đặc biệt trogn các ngành ứng dụng công nghệ thực phẩm. Ở Việt Nam ngành công nghệ thực phẩm đang được ứng dụng mạnh mẽ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC