Tìm hiểu về công đoàn ở Italy

Iatly là quốc gai có diện tích 301.230 km2, với dân số là 60 triệu người, Italy có một nền kinh tế công nghiệp đa dạng, được chia thành hai vùng: phía bắc với nền công nghiệp phát triển do các công ty tư nhân chi phối, và phái Nam kém phát triển hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC