Tìm hiểu về khái niệm, sơ lược về sự ra đời của kính hiển vi điện tử quét (sem), 1 số hình ảnh sem về vật liệu thép

Vào năm 1942 là một thiết bị gồm một súng phóng điện tử theo chiều từ dưới lên, ba thấu kính tĩnh điện và hệ thống các cuộn quét điện từ đặt giữa thấu kính thứ hai và thứ ba, và ghi nhận chùm điện tử thứ cấp bằng một ống nhân quang điện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC