Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà

Công ty Cổ phần Hoàng Hà được thành lập từ năm 2001, Công ty đã đang cố gắng và không ngừng đầu tư, xây dựng nhà xưởng sửa chữa và bảo dưỡng xe liên hoàn, bãi đỗ xe ô tô, kho chứa hàng, kho phụ tùng, trạm cấp phát xăng dầu nội bộ, mua sắm phương tiện tiên tiến chất lượng cao, phục vụ tốt công tác vận tải Hành khách. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước và giải quyết công ăn việc làm cho gần 600 lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên. Mỗi năm Công ty cổ phần Hoàng Hà nộp ngân sách hàng trăm triệu đồng, đặc biệt là đã góp phần làm thay đổi cơ bản hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thái Bình và một số tỉnh lân cận. Hội đồng Quản trị cũng như Ban giám đốc Công ty luôn đề cao và coi trọng công tác quản lý con người nhằm hướng tới sự hoàn thiện trong công tác phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, trong đó việc nâng cao chất lượng và đầu tư mua sắm các phương tiện mới cũng không nằm ngoài chiến lược phát triển của Công ty. Thương hiệu Hoàng Hà của Công ty đã được nhiều người biết đến và đã được Xã hội công nhận thể hiện qua các giải thưởng: Từ năm 2002 đến năm 2008, Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã nhận được nhiều giải thưởng, đặc biệt năm 2005 Công ty đã nhận giải thưởng việc làm cho thanh niên và năm 2006, 2008 Công ty đã nhận được giải thưởng Sao vàng đất việt, giải thưởng Chất lượng Việt Nam và nhiều giải thưởng cao quý khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC