Tình hình hoạt động du lịch Hà Tây các năm 1997, 1998, 1999

Trong những năm gần đây, tỉnh Hà Tây đã ý thức được rằng ngành du lịch là một ngành quan trọng để phát triển kinh tế nói chung của đất nước nói chung và của tỉnh. Trên thực tế cho thấy, tỉnh Hà Tây rất có tiềm năng triển vọng phát triển ngành công nghiệp không khói này, đặc biệt là các loại hình du lịch văn hoá, sinh thái và một số loại hình du lịch: vui chơi giải trí, kỳ nghỉ cuối tuần, thể thao. Là một sinh viên ngành du lịch, lại được thực tập tại Sở du lịch tỉnh Hà Tây. Hơn nữa được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của thầyPhạm Viết Nguyên và lãnh đạo chuyên viên Sở trong quá trình viết báo cáo thực tập tổng hơp này, nhằm mục đích tìm hiểu tình hình tổ chức ngành du lịch của tỉnh Hà Tây, kết quả kinh doanh những năm gần đây, đồng thời nêu lên tổng quan về những tiềm năng của tỉnh Hà Tây trong sự phát triển du lịch nói chung và phát triển khu vui chơi giải trí nói riêng vừa hiện đại hấp dẫn nhưng vẫn giữ được những nét đẹp của văn háo truyền thống. Nội dung báo cáo gồm 3 phần: I Tình hình chung Sở du lịch tỉnh Hà Tây. II Tình hình hoạt động du lịch Hà Tây các năm 1997, 1998, 1999 III Tiềm năng và hiện trạng khai thác tài nguyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC