Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV cao su đaklak

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, các doanh nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ không chỉ trong phạ m vi quốc gia mình mà trên toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập còn thiếu nhiều thứ như vốn, kinh nghiệm, rất khó cạnh tranh với các tập đoàn có tiề m lực lớn trên thế giới. Tuy vậy, với một môi trường kinh doanh năng động, có tiề m năng phát triển trong tương lai không xa, hơn nữa với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho việc sản xuất và kinh doanh cây công nghiệp, đặc biệt là cây cao su, người dân Việt Nam sáng tạo, cần cù, tin tưởng trong thời gian tới sẽ phát triển hơn nữa ngành sản xuất và kinh doanh cao su. Công ty TNHH MTV Cao su ĐakLak là một doanh nghiệp kinh tế lớn của tỉnh ĐakLak ra đời nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động người đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các chỉ tiêu an sinh xã hội, kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Em rất vinh dự khi được thực tập tại Công ty TNHH MTV Cao su ĐakLak, trải qua giai đoạn đầu của đợt thưc tập tốt nghiệp, em đã hiểu thêm về lịch sử hình thành, phát triển của công ty, biết thêm một số kiến thức bổ ích trong cách làm việc tại công ty, bổ sung thêm vào những kiến thức mà em đã được học tập tại trường. Trả i qua giai đoạn đầu của đợt thực tập em đã tổng hợp và thực hiện xong báo cáo thưc tập này. Nội dung bản báo cáo bao gồm: Chương I: Tổng quan về công ty TNHH MTV Cao su ĐakLak Chương II : Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Chương III : Phương hướng phát triển của công ty trong tình hình mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC