Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác quản trị khoản phải thu tại công ty dệt may hoà thọ

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHOẢN PHẢI THU I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA QT TÀI CHÍNH.1 1. Khái Niệm Của Quản Trị Tài Chính1 2. Vai Trò Của Nhà Quản Trị Tài Chính1 3. Mục Tiêu Của Quản Trị Tài chính1 4. Chức Năng Của Quản Trị Tài Chính.1 5. Những Vấn Đề Cơ Bản Của Quản Trị Vốn Luân Chuyển.3 II. QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU.5 1.Khái Niệm Và Sự Tồn Tại Của Khoản Phải Thu.5 2. Mục Đích Của Khoản Phải Thu.5 3.Các Biến Số Của Một Chính Sách Tài Chính6 4. Các Yếu Tố Anh Hưởng Đến Khoản Phải Thu.8 5. Theo Dõi Khoản Phải Thu.9 6. Phân Tích Các Thông Số Tài Chính10 PHẦN II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ. A. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ.12 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.12 1. Giới Thiệu Về Công Ty12 2. Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển.12 II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY.13 1. Chức Năng Của Công Ty13 2. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Công Ty13 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN.14 1. Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý14 2. Nhiệm Vụ và Quyền Hạn của các Phòng Ban15 IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .16 1. Môi Trường Vĩ Mô.16 2. Môi Trường Vi Mô.18 V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY.20 1. Nguồn Nhân Lực Của Công Ty20 2. Cơ Sở Vật Chất Của Công Ty.22 3. Tình Hình Hoạt Động Sản Xuất.24 4. Phân Tích Tình Hình Tài Chính Của Công Ty.27 5. Phân Tích Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh30 6. Phân Tích Khối và Phân Tích Chỉ Số32 B. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY.33 I. HOẠT ĐỘNG BÁN TÍN DỤNG HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY.33 1. Đối Tượng Khách Hàng Bán Tín Dụng33 2. Chính Sách Tín Dụng của Công ty.33 II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU CỦA CÔNG TY.36 1. Ưu Điểm36 2. Nhược Điểm37 3. Nhận Xét Chung37 PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ. I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU.38 1. Căn Cứ Vào Các Mục Tiêu Kinh Doanh Của Công Ty.38 2. Căn Cứ Vào Đối Thủ Cạnh Tranh38 3. Căn Cứ Vào Khách Hàng39 II. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ CƠ HỘI VỐN CỦA CÔNG TY.39 1. Xác Định Tỷ Trọng Vốn39 2. Xác Định Doanh Thu Tăng Thêm40 3. Xác Định và Tập Hợp Chi Phí Biến Đổi40 III. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU .41 1. Xác Định Mục Tiêu Quản Trị Khoản Phải Thu41 2. Phân Nhóm Khách Hàng41 3. Đặc Điểm Tín Dụng Của Khách Hàng.41 4. Thông TinPhản Ứng của Khách Hàng về Chính Sách Tín dụng Mới43 5. Xây Dựng Chính Sách Tín Dụng.44 6. Sử Dụng Chiết Khấu Như Là Một Công Cụ Để Đòi Nợ52 7. Tài Trợ Vốn Bằng Thế Chấp và uỷ Nhiệm Khoản Phải Thu52 8. Kiểm Tra, Giám Sát và Đánh Giá Quá Trình Thự Hiện.54 Lời Kết 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY