Tình hình hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương

Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) tiền thân là ngân hàng thương mại cổ phần Nông thôn Hải Hưng, được thành lập cuối năm 1993 với vốn điều lệ là 300 triệu đồng và chỉ đơn giản là nhận tiền gửi và cho vay hộ nông dân trên địa bàn nông thôn Hải Dương. Sau 14 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng chính thức được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng cổ phần đô thị theo quyết định 104/QĐ-NHNN ngày 09/01/2007 của Ngân hàng nhà nước và được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). OceanBank được Ngân hàng nhà nước Việt Nam phê duyệt và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng vào tháng 6 năm 2007, tăng gấp 5,9 lần năm 2006. Ngày 18/01/2009, OceanBank ký kết và công bố cổ đông chiến lược là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). Tháng 4/2009, OceanBank đã tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2010, số vốn điều lệ của OceanBank sẽ tăng lên 3.0500 tỷ đồng và đến năm 2013 là 5.000 tỷ đồng. Năm 2007, OceanBank đã đạt được sự tăng trưởng vượt bậc, tốc độ tăng trưởng ngoạn mục thể hiện ở các chỉ tiêu về tổng tài sản và lãi: tăng gấp hơn 10 lần năm 2006, là 1 trong 3 doanh nghiệp có đóng góp cho ngân sách nhà nước cao nhất tỉnh Hải Dương. Tính đến tháng 31/1211/2009, Tổng tài sản của ngân hàng đạt trên27.500 33.000 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch, lợi nhuận luỹ kế đạt 280 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2009; tổng huynguồn vốn huy động vốn đạt 24.590.50830,568 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ thị trường 1 là 23,430 tỷ đồng ( chiếm tỷ trọng 76,6% trong tổng huy động) tăng trưởng 246%144,65% so với knăm 2008ế hoạch năm và hoàn thành vượt 48% so với kế hoạch đặt ra, trong đó vốn huy động từ thị trường 1 chiếm 72%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC