Tình hình thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua và trong giai đoạn hiện nay

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát là dạng hạt động thông thể thiếu của quá trình, thục hiện quyền lực nhằm quản lý xã hội, quản lý đất nước. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã góp phần tích cực vào cộng cuộc đẩy lùi các tệ nạn xã hội, chấn an tội phạm, đem lại mộ xã hội tốt đẹp cho đất nước. Góp phần to lơn vào cộng cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta thể hiện sự hoà quyện thống nhất giữa tình Đảng, tính Nhà nước và tính nhân dân trong toàn bộ cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát mà mục đích của nó không có gì khác hơn là hướng tới xây dựng một Nhà nước của dân, do dân và vì dân, một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhà nước muốn quản lý xã hội một cách hiệu quả thì không thể không sử dụng đến công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát. Ngày nay do sự phát triển của nền kinh tế thị trường, do khuyết tật của nền kinh tế thị trườn đem lại đó là do chạy theo lợi nhuận mà chúng ta – những con người, những chủ nhân của xã hội đang dần dần huỷ hoại xã hội của mình, phẩm chất đạo đức đã bị tha hoá, tệ nạn xã hội tràn lan, tham ô, tham nhũng đang là những vấn đề hết sức bất cập. Điều đó cho thấy, vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của xã hội là hết sức cần thiết, chúng ta thường nhắc rất nhiều tới thanh tra, kiểm tra, giám sát. Vậy thanh tra, kiểm tra là gì? Nó có vai trò như nào trong quản lý xã hội nói chung và trong quản lý kinh tế nói riêng? Tìm hiểu về hoạt động thanh tra, kiểm tra và vai trò của thanh tra, kiểm tra trong quản lý nền kinh tế quốc dan là nội dung của đề tài này. Chúng ta cùng nhau bàn luận về vấn đề này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC