Tình hình thực hiện các dự án FDI tại Việt Nam trong thời gian qua

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế của các nước. Bên cạnh việc cung cấp, đầu tư trực tiếp nước ngoài còn tạo ra điều kiện chuyển giao công nghệ, kỹ năng và bí quyết quản lý tăng năng lực sản xuất và năng xuất lao động, mở rộng thị trường, xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh của công nghiệp nội địa, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập, tham gia vào môi trường cạnh tranh đầy sôi động của khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Bởi vậy khi mà chúng ta còn thiếu vốn, yếu kém về kỹ thuật thì nhu cầu về vốn và công nghệ là rất lớn và trở lên cần thiết hơn bao giờ hết. Nhân tố có thể đem lại điều nàý đó là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Xong vấn đề đặt ra là việc thu hút và sử dụng vốn này ra sao có đáp ứng dược nhu cầu phát triển của nền kinh tế không? Một trong những khâu quan trọng góp phần có thể nói là quyết định đến công cuộc đầu tư . Đó là thực hiện các dự án đầu tư . Do dự án đầu tư có các đặc điểm khác biệt: tồn tại hoạt động lâu dài, tính cố định, tính cá biệt. Cho nên việc thực hiện các dự án diễn ra phức tạp và khó khăn nên chúng ta phải đưa ra các giải pháp này. Kết cấu của đề án gồm các phần: Lời nói đầu Chương I: Khái quát chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Chương II: Tình hình thực hiện các dự án FDI ở Việt Nam trong thời gian qua. Chương III:Giải pháp đẩy nhanh thực hiện các dự án FDI. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC