Tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần hệ thống 1-V

Hiện nay Việt Nam đang trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới. Sự phát triển kinh tế đóng một vai trò quan trọng, là động lực chính để phát triển xã hội. Nắm được tầm quan trọng của sự phát triển kinh tế, Chính phủ ta đã có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp phát triển và mở rộng trong những năm gần đây. Chính vì vậy mà rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên một cách nhanh chóng. Cùng với sự tăng trưởng đó là nhu cầu kế toán của các doanh nghiệp ngày càng tăng và cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp đưa ra thông tin chính xác và kịp thời phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán ngày càng tăng mạnh giúp cho công tác kế toán được tự động hóa làm giảm nhẹ công việc kế toán bằng thủ công. Đã có rất nhiều công ty phần mềm kế toán ra đời phục vụ cho nhu cầu đó, Công ty cổ phần Hệ thống 1-V là một dẫn chứng. Công ty cổ phần Hệ thống 1-V là công ty đầu tiên ở Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực triển khai Hệ thống giải pháp phần mềm thế hệ mới của hãng 1C (Liên bang Nga), chuyên sâu trong lĩnh vực tạo dựng, hỗ trợ và phân phối các giải pháp ứng dụng tự động hóa quản trị doanh nghiệp… . Việc đi đầu đã giúp công ty từng bước chiếm lĩnh thị trường, khẳng định vững chắc thương hiệu, triển khai xây dựng Hệ thống phân phối rộng khắp, nâng cao kinh nghiệm và thông tin thị trường. Từ khi thành lập Công ty luôn chú trọng công tác hoàn thiện phần mềm giúp cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách đơn giản và đáp ứng nhu cầu cung cấp các thông tin cho các nhà quản trị. Chính vì vậy dù thành lập ở Việt Nam chưa lâu nhưng nhờ chất lượng phần mềm tốt mà thị trường cung cấp sản phẩm của công ty tăng trưởng một cách nhanh chóng. Bộ máy kế toán trong công ty chuyên nghiệp giúp quản lý chặt chẽ tài chính của công ty đồng thời cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của công ty cổ phần Hệ thống 1-V. Chính vì vậy em đã chọn công ty để hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp chuyên ngành. Do thời gian có hạn em đã cố gắng tìm hiểu nghiên cứu và nhận được sự giúp đỡ tận tình của Th.S Tạ Thu Trang, cùng các anh chị phòng tổ chức và phòng kế toán tại Quý Công ty cổ phần Hệ thống 1-V đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em trong thời gian thực tập. Ngoài lời mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập của em gồm ba phần chính: Phần 1. Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hệ thống 1-V; Phần 2. Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Hệ thống 1-V; Phần 3. Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Hệ thống 1-V.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC