Tính toán van cung cấp hỗn hợp Biogas - Không khí cho động cơ tự cháy do nén bằng phần mềm Fluent

Sựphân bốtrường tốc độcủa nhiên liệu và không khí qua bộtạo hỗn hợp của động cơ biogas-diesel được mô phỏng bằng phần mềm FLUENT. Kết quảmô phỏng cho phép ta xây dựng được đường đặc tính tạo hỗn hợp theo biên dạng của van côn. Bộphụkiện cung cấp nhiên liệu vạn năng cho động cơbiogas-diesel được chếtạo trên cơsởkết quảmô phỏng này đã hoạt động tốt trong thực tiễn. ABSTRACT The velocity field distribution of fuel and air in the mixture device of biogas-diesel engine is simulated by the FLUENT code. The simulation results allow us to build up characteristic curves of mixing in function of conic valve’s profile. A universal fuel supplying kit for the biogasdiesel engine was manufactured based on the result and it worked well in practice.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC