Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 - Bộ quốc phòng

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của nền kinh tế Thế giới nói cung và Việt Nam nói riên, các doanh nghiệp Việt nam đang cố gắng từng ngaỳ, từng giờ để có thể hoà vào nhịp độ phát triển đó. Đặc biệt, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, Đảng, Nhà nước ta chủ trương chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước thì mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp cũng đồng thời được xác định một cách rõ ràng - đó là loựi nhuận .Không chỉ dừng lại ở mục tiêu có lợi nhuận mà là lợi nhuận ngày càng cao tiến tới tối đâ hoá lưọi nhuận. Và để đạt được mụtc tiêu đó trong điều kiện khắc nghiệt của các quy luật kinh tế thì một trong những biện pháp tốt nhất mà các doanh nghiệp nên thực hiện là tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm . Điều đó đòi hỏi các chủ thể kinh tế không chỉ quan tâm đến việc thực hiện tố hoạt động sản phẩm kinh doanh mà còn phải tổ chức tốt công tác hạch toán các khoản thu, chi phát sinh hay nói cách khác là tổ chức tốt công tác kế toán của doanh nghiệp mà trong đó kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp không tính thừa các khoản chi phí, không tính thiếu các khoản thu nhập góp phần xác định đúng đắn lợi nhận của doanh nghiệp, tạo tiền đề cho doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Sau khi được học tập và nghiên cứu về bộ môn kế toán tại trường và được thực tế tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP em thực sự nhận thấy được tầm quan trong và sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP “ nhằm đi sâu nghiên cứu về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên ngành của mình cũng như để phục vụ cho công việc thực tế của em sau này. Bài luận văn này gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP . Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 -BQP .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC