Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 3 - Thị xã sông công – Thái nguyên

Trong những năm gần đây nhờ xoá bỏ chế độ quan liêu bao cấp lạc hậu tự cung tự cấp mà nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến sâu sắc, đó là sự biến đổi sang một nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước.Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, đòi hỏi công cụ quản lý kinh tế, tài chính cũng phải có sự thay đổi, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các hoạt động kinh tế tài chính. Vì vậy kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất xây lắp , việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một trong những công việc chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Chỉ cần có một sự biến động nhỏ về việc tập hợp chi phí và tình giá thành là sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mặt khác trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để có thể đứng vững trên thị trường thì buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tập hợp chi phí và hạ giá thành mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Kế toán với chức năng là cung cụ quản lý, phải tính toán và quản lý như thế nào để đáp ứng được nhu cầu trên?. Xuất phát từ mục đích đó mà hiện nay công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành đã và đang là một vấn đề cấp thiết được nhiều doanh nghiệp quan tâm đến. Xí nghiệp xây lắp 3 là một đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và xây lắp các công trình dân dụng, chính vì vậy mà việc tập hợp chi phí và tính giá thành là một công việc chiếm tỷ trọng lớn , nó liên quan trực tiếp đến toàn bộ việc tập hợp chi phí đầu vào cho nên công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành được xí nghiệp quan tâm chú trọng. Nhận thấy tầm quan trọng của việc tập hợp chi phí và tính giá thành trong quá trình sản xuất xây lắp sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý chi phí và tính giá thành tại đơn vị, được sự giúp đỡ tận tình của Thầy cô giáo hướng dẫn cùng tập thể phòng kế toán Xí nghiệp xây lắp 3 Thị xã sông công thái nguyên , tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 3- Thị xã sông công – Thái nguyên”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC