Toàn cảnh Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2006

12 tháng qua là thời kỳmang tính bản lềtrong kếhoạch 5 năm phát triển CNTT tại Việt nam – khi vừa hết kếhoạch 5 năm 2001-2006 và bắt đầu chuyển sang kếhoạch 2006-2010. Thịtrường CNTT thếgiới vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độcao hơn năm trước. Trong bối cảnh đó, thịtrường CNTT Việt nam dù không giữ được nhịp độtăng trưởng của năm 2004 nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng cao là 20.9% so với tốc độtăng trưởng của châu Á là 9% và thếgiới là 7.1%, trong đó thịtrường phần mềm/dịch vụtăng 41.4%, thịtrường phần cứng tăng 15.6% - với tổng giá trịthịtrường là 828 triệu USD. 2005 là năm mà cảkim ngạch nhập khẩu và kim ngạch xuất khẩu CNTT Việt nam đều vượt ngưỡng 1 tỷUSD – trong đó có phần đóng góp rất lớn của các công ty 100% vốn nước ngoài. CNTT đã trởthành một trong 7 ngành kinh tếcó kim ngạch xuất khẩu lớn nhất ởViệt nam. Ngành công nghiệp CNTT tiếp tục tăng trưởng với nhịp độcao: 49.6%/năm, trong đó gia công xuất khẩu phần mềm tăng 55.5%, đạt doanh số70 triệu USD và tổng giá trịngành công nghiệp phần mềm/dịch vụ đạt con số250 triệu USD. Tốc độtăng trưởng của lĩnh vực máy tính thương hiệu Việt bịchững lại. Với tốc độtăng trưởng 86%/năm – tỷlệsốngười sửdụng Internet Việt nam đã ngang bằng với con sốtrung bình của thếgiới. Năm qua cũng là năm chứng kiến sựbùng nổcủa ADSL và sự vươn lên của của Viettel cùng EVNTel trong lĩnh vực cung cấp dịch vụInternet. Các chính sách năm 2005-2006 tập trung vào việc xây dựng kếhoạch 2006-2010 liên quan đến CNTT – cùng với việc thông qua và thực thi một sốluật mang tính cơbản tạo tiền đềphát triển CNTT trong giai đoạn mới, trong đó có việc chuẩn bịgia nhập WTO vào cuối năm 2006. Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực CNTT, nhiều chủtrương đã được ban hành tạo tiền đề đểphát triển vững chắc, tuy nhiên việc thực thi vẫn còn chậm và tình trạng cung không theo kịp cầu vẫn tiếp diễn. Nói chung bức tranh đào tạo CNTT hiện nay có thể đánh giá là hỗn độn trước khi tiến tới các thay đổi cơbản. Vịtrí Việt nam trên bản đồCNTT toàn cầu không được cải thiện. Chỉriêng lĩnh vực Chính phủ điện tử được nâng hạng 7 bậc, và chỉsốkhác đều tụt hạng. Một điều lý thú là tốc độtăng trường điện thoại cố định của Việt nam đang được xếp cao nhất thếgiới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC