Toàn cầu hóa và thay đổi chính trị

Các nước Tâyphương tin rằng quá trình toàn cầu hóa sẽlàm thay đổi chế độchính trị trongcác nước chuyên chếkhiến các nước này trước saugìrồi cũng phải xuôi theo trào lưu dân chủ. Trước saugìtoàn cầu hóa kinh tếcũng đưa đến toàn cầu hóa chính trị, bởi vì dân chủvà thịtrường có khuynh hướng đi kẹp đôi với nhau nhưmột cặp bài trùng. Luận cứ đó ngây thơchăng ? Vững chắc chăng ? Hãy biết rằng nó đang làm sống lại một tranh luận lý thuyết cổ điển đã làmsôi nổi giấy mực trong những năm 60 vềtương quan giữa phát triển kinh tếvà tiến bộdân chủ: cái nàyphải đưa đến cái kia.Kinh nghiệm trước mắt cho thấy cáinày và cáikia không nhất thiết đi đôi đi cặp với nhau. Chuyện toàn cầu hóa và dân chủngày nay e cũng sẽthếchăng ?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC