Toàn cầu hóa, vấn đề giới và việc làm trong nền kinh tế chuyển đổi - Trường hợp Việt Nam

Việt Nam đã thu được nhiều lợi ích nhờquá trình toàn cầu hoá và sựhội nhập tích cực của mình vào thịtrường thếgiới vềhàng sơchếvà chếtạo. Đối với Việt Nam, tiếp cận thị trường thếgiới là điều cốt yếu cho nỗlực phát triển các ngành công nghiệp mới và tạo việc làmcho hàng triệu người, già và trẻbước vàothịtrường lao động mỗi năm. Nghiên cứu Đối thoại Chính sách này đềcập đến một nhóm người quan trọng liên quan trực tiếp đến việc sản xuất cho thịtrường thếgiới. Tương tựnhưnhững nước khác, ngành may ởViệt Namlà nguồn tạo việc làmchính cho phụnữ, nhất là phụnữtrẻ. Trên cơsở khảo sát trực tiếp tại một số địa phương, báo cáo tiến hành so sánh điều kiện thực tếcủa công nhân ngành may với các công nhân có điều kiện tương đương trong các ngành hướng vào thịtrường trong nước. Nhómtác giảcũng khuyến khích công nhân may chia sẻnhận định của họvềtriển vọng ngành may từgóc độlà phương tiện đểkhai thác các cơhội việc làmmới phù hợp với chiến lược sống của cá nhân và gia đình họ. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc hợp tác với Chính phủvà người dân Việt Nam để hiện thực hoá mong ước chung vềmột đất nước không có đói nghèo, ở đó mọi người dân đều có thểphát huy tối đa tiềm năng của mình. Tối đa lợi ích và giảmchi phí trong hội nhập quốc tếcó vai trò cốt yếu đối với phát triển con người và hoàn thành các Mụctiêu Thiên niên kỷcủa Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC