Toán vỏ thoải cong hai chiều dương, mặt bằng hình chữ nhật kê bốn góc bằng phương pháp số xấp xỉ liên tiếp (xxlt)

Tổng quan: Ngày nay, việc ứng dụng phương pháp số để tính toán các công trình trong xây dựng ngày càng phổ biến và đa dạng. Có nhi ều phương pháp số khác nhau như: phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH), phương pháp sai phân hữu hạn (SPHH), phương pháp xấp xỉ liên tiếp (XXLT), Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng phổ biến hơn cả là phương pháp PTHH. Bài báo này giới thiệu phương pháp XXLT, được phát triển trên cơ sở phương pháp sai phân hữu hạn, để tính mái vỏ thoải cong hai chiều mặt bằng hình chữ nhật chịu tải trọng tác dụng phân bố đều. Ưu điểm của phương pháp XXLT là : thuật toán tương đối đơn giản,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC