Tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia tại công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam

Cùng với sự phát triển chung của ñất nước thì ñời sống của nhân dân ngày ñược cải thiện, nhu cầu thưởng thức các loại thức uống ngày càng cao. Chưa bao giờsựlựa chọn của con người lại phong phú nhưvậy. Bia thì có rất nhiều loại nhưbia Sài Gòn, bia Huda, bia Zorok, bia Tiger Sản phẩm ña dạng có mặt ở mọi nơi từsiêu thị, nhà hàng, các cửa hàng, ñại lý. Chính sự ña dạng vềkênh phân phối ñã tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc sửdụng sản phẩm. Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam cũng là một doanh nghiệp mạnh trong việc phân phối bia ởthịtrường Quảng Nam. ðểgiữvững và gia tăng thịphần về phân phối bia, công ty ñã xem việc hoàn thiện kênh phân phối là một quyết ñịnh chiến lược. Trong thời gian thực tập tại Công ty, qua tìm hiểu hệthống phân phối hiện tại của Công ty nói chung và hệthống phân phối sản phẩm bia nói riêng em thấy hoạt ñộng của kênh phân phối chưa thật sựhiệu quả. Xuất phát từnhận thức này, em lựa chọn ñềtài là “TỐI ƯU HÓA HỆTHỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT CHO MẶT HÀNG BIA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NAM” với mong muốn giúp kênh phân phối cấp 1 từCông ty ñến các nhà hàng ñạt hiệu quảcảvềthời gian lẫn chi phí. ðềtài gồm có ba phần: Phần 1: Cơsởlý luận Phần 2: Phân tích tình hình hoạt ñộng kinh doanh và thực trạng hệthống phân phối bia tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam. Phần 3: Giải pháp nhằm tối ưu hóa hệthống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia ởkênh cấp 1 tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC