Tóm tắt bản cáo bạch Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 492

Ngày 02/06/1992, Tổng Công ty XD CTGT 4 (Tổng Công ty) ra Quyết định số 56/QĐ/TCCB-LĐ thành lập Công trường I, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty XD CTGT 4. - Ngày 16/01/1995, Công trường I được đổi tên là Xí nghiệp Công trình I - Ngày 30/8/1997, Xí nghiệp Công trình I được đổi tên là Công ty Công trình Giao thông 492 theo Quyết định số 172/QĐ/TCCB-LĐ của Tổng Công ty XD CTGT 4  Ngày 28/09/1998, Công ty được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập theo Quyết định số 2448/1998/QĐ/BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.  Ngày 05/02/2002, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công nhận Công ty Công trình giao thông 492 xếp hạng lên Doanh nghiệp Nhà nước hạng I. - ngày 29/04/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số 1227/QĐ-BGTVT chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Công trình giao thông 492 thành Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492 (ECOJCOM 492) thuộc Tổng công ty XD CTGT 4 có sự chi phối của Nhà nước - Ngày 14/02/2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 492  Ngày 23/02/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2703000504 cho Công ty. - Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492 - Tên giao dịch: Engineering Construction Joint Stock Company No 492 - Tên viết tắt: ECOJCOM 492 - Nhãn hiệu thương mại: ECOJCOM 492 - Trụ sở chính của Công ty: o Địa chỉ : 198 Trường Chinh - Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An o Điện thoại: 038.853804 Fax: 038.854494. o E-mail : ctctgt 492@hn.vnn.vn o Tài khoản : 51010000000557 tại NH Đầu tư và Phát triển Nghệ An. o Mã số thuế: 2900329305. - Vốn điều lệ: o Khi mới thành lập: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng) o Hiện tại : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC