Tóm tắt Khóa luận Công tác quản lý lễ hội cầu mưa ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Lễhội là một trong những đềtài được rất nhiều người quan tâm, hàng năm cứ đến mùa xuân sau tết cổtruyền thì lễhội lại mởra khắp miền đất nước, thu hút đông đảo khách thập phương vềtếlễvà dựhội.Lễhội là dịp để con người hành hương tìm vềnguồn cội của mình, là hoạt động phản ánh rõ nét nhất những sinh hoạt văn hóa của một cộng đồng dân cưtrong một không gian cụthểvà là môi trường tốt nhất đểlưu giữnhững giá trịtruyền thống qua các thời đại. Quản lí lễhội là một hoạt động đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Lễhội luôn giữvai trò nhưsơi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tưng bừng náo nức. Lễhội là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần biểu hiện những giá trịtiêu biểu của một dân tộc, lễhội được tổchức bao gồm nhiều mặt của đời sống xã hội như tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán của địa phương đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC