Tóm tắt Luận án Định lượng Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis trong viêm quanh răng bằng realtime 2 PCR và đánh giá hiệu quả của phƣơng pháp điều trị viêm quanh răng không phẫu thuật

Hiện nay, trên thế giới và tại Việt Nam, bệnh viêm quanh răng là một bệnh phổ biến, để lại hậu quả mất răng hàng loạt, mất chức năng ăn nhai ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân và thẩm mỹ. Trong những năm gần đây, ngành Răng Hàm Mặt đã phát triển rất nhiều, có nhiều phương pháp chữa bệnh viêm quanh răng, hay thay thế lại những răng đã bị mất nhưng rất tốn kém cho người bệnh. Bệnh viêm quanh răng do rất nhiều vi khuẩn gây ra, nhưng hai vi khuẩn Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis hay gặp trong các thể viêm quanh răng, đồng thời có liên quan đến một số bệnh toàn thân khác như tim mạch, tiểu đường hay gây biến chứng sinh non trong sản khoa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC