Tóm tắt Luận án Nghiên cứu môi trường lao động và bệnh viêm mũi xoang mạn tính công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sản xuất vật liệu xây dựng nói chung hay sản xuất xi măng nói riêng giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cơ sở vật chất. Bên cạnh đó việc xây dựng các nhà máy xi măng cần đi đôi với việc quan tâm đến vấn đề môi trường lao động và sức khỏe công nhân để phát triển lâu dài và bền vững. Những năm gần đây, vấn đề môi trường lao động, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động và tai nạn lao động đã được các cấp, các ngành quan tâm nhưng vẫn còn những vấn đề nổi cộm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC