Tóm tắt Luận án Nghiên cứu thực trạng ngộ độc nấm, đặc điểm sinh học, độc tính của một số loài nấm độc thường gặp tại tỉnh Cao Bằng

Nấm độc bao gồm nhiều loài, mỗi loài có đặc điểm về hình thái, độc tố, tác dụng lên cơ thể khác nhau. Ngộ độc nấm thường do người ta không phân biệt được giữa nấm độc và nấm không độc. Theo thống kê của Hiệp hội các trung tâm chống độc của Mỹ trong 10 năm (2001-2011) đã ghi nhận 83.140 trường hợp ngộ độc nấm độc (năm 2013 là 6204 ca). Tại Việt Nam, ngộ độc nấm liên tục xảy ra ở các tỉnh có nhiều rừng như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tháng 3 năm 2014, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị cho 15 người bị ngộ độc nấm từ Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, tử vong 10 người (66,7%). Các công trình nghiên cứu về nấm độc ở Việt Nam rất ít, cho đến trước năm 2008, tranh tuyên truyền phòng chống ngộ độc nấm của Bộ y tế cũng như của các tỉnh chủ yếu dựa vào hình ảnh các loài nấm độc mọc ở Mỹ, châu Âu, trong đó có nhiều loài nấm chỉ mọc ở vùng ôn đới nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC