Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tổng hợp, biến tính và đặc trưng xúc tác Pt/graphen ứng dụng trong pin nhiên liệu DMFC

Graphen, một lớp đơn nguyên tử carbon, là loại vật liệu kết tinh hai chiều (2D) theo cấu trúc hình lục giác tuần hoàn thành lớp mỏng có độ dày của một nguyên tử carbon, khoảng 1 - 1,6nm. Đây là một loại siêu mỏng, siêu phẳng, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt và có độ bền cao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC