Tóm tắt Luận án Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng vật liệu lai vô cơ (Ag, F3O4) - Hữu cơ (chitosan) cấu trúc nano định hướng ứng dụng trong y sinh

Chitosan là một polyme thiên nhiên là dẫn xuất của chitin được tách từ vỏ tôm cua, mai mực – nguồn phế phẩm của ngành chế biến thủy hải sản, là nguồn nguyên liệu rẻ tiền và dồi dào đồng thời gây ô nhiễm môi trường do không kịp tiêu thụ và bị phân hủy thối rữa. Do đó việc nghiên cứu tái sử dụng chitin, chitosan thành các sản phẩm hữu ích là rất quan trọng. Chitosan có các đặc tính quý báu có khả năng tương thích sinh học và phân hủy sinh học cao đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong y sinh dược học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC