Tóm tắt Luận án Xây dựng phương pháp giải mã theo chuẩn syndrome trên cơ sở nhận dạng lỗi

Tại Việt Nam các giáo sư Nguyễn Xuân Quỳnh, Nguyễn Bình đã nghiên cứu về mã cyclic cục bộ từ những năm 80 của thế kỷ XX. Mã cyclic cục bộ tiếp tục phát triển và có nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên các công trình này chưa đi sâu vào việc nghiên cứu phương pháp giải mã, thiết kế bộ giải mã, đặc biệt khi khoảng cách mã lớn, hay mã có khả năng sửa đồng thời lỗi ngẫu nhiên và lỗi chùm. Các thiết bị giải mã mã BCH, Reed-Solomon hiện nay thường sử dụng các thuật toán Berlekamp-Massey, Euclid. Thuật toán BerlekampMassey (BMA) là một phương pháp tính để giải phương trình khóa rất hiệu quả về số lượng của phép tính trong trường hữu hạn và là lựa chọn phổ biến để mô phỏng hoặc thực hiện giải mã BCH và Reed-Solomon bằng phần mềm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC