Tóm tắt luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty VTC online

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động rất quan trọng để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong việc phát triển kinh doanh dịch vụ tại công ty cổ phần VTC Online , là điều kiện quyết định đến hiệu quả kinh tế trong kinh doanh , tạo điều kiện áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào quản lý và thực hiện kế hoạc h kinh doanh. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và phát huy tối đa khả năng sáng tạo đội ngũ nhân viên, cán bộ chuyên môn, tạo sự gắn bó của họ với công ty. Là 1 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực dịch vụ , cũng như các doanh nghiệp khác, VTC Online đang phải đối mặt với tình hình hết sức khó khăn trong việc đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giỏi, phù hợp để phát triển công ty. VTC nhận định rằng, một trong những tiền đề quan trọng nhất để công ty phát triển , là ngoài tiềm lực sẵn có , công ty cần có những nguồn nhân lực có thể đảm nhận những vị trí then chốt, có khả năng chèo lái và phát triển công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC