Tóm tắt luận văn Hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Đấtnước ta đang trong thờikỳ ổimới, ẩymạnh phát triển nền kinhtế thị trườngnăng ộng vànỗlực không ngừng ểhội nhập nền kinhtế toàncầu. Thựctế nhucầuvề nghề thẩm ịnh giábất ộng sản chuyên nghiệp ngày càng thiếtyếuvớisự phát triểncủanền kinh tế Việt Nam. Giá trịcủamộtbất ộngsản có ảnhhưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tronghầuhết các quyết ịnh liên quan ến việc mua, bán, tài chính, quản lý,sởhữu, đánh thuế, thế chấp tàisản vayvốn, đánh giá lại tàisản ảmbảonợ vay, nânghạn mức tíndụng. Hiện nay, Công ty TNHH Thẩm ịnh giá và Dịch vụ tàichính ĐàNẵng làmột doanh nghiệp có chứcnăng thực hiện cácdịchvụvề tài chính, ặc biệt là thẩm ịnh giábất ộngsản, máy móc thiếtbị. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm ịnh giábất ộngsản tại Công tyvẫn còntồntại nhữngvấn ề như: Quy trình thẩm ịnh giá ầy ủ nhưng chưa thật khoa học, việc ápdụngcác phươngpháp vẫn còn mộtsốbất cậpvềkỹ thuật và cácbước tiến hành, chưa tính ếnyếutốtương lai của thẩm ịnh giá bất ộng sản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC