Tóm tắt luận văn Kế toán trách nhiệm tại công ty dược và trang thiết bị y tế Bình Định

Kế toán quản trị doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ công cụ quản lý kinh tế, tài chính và có vai trò quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính trong doanh, đồng thời cung cấp thông tin để thực hiện mục tiêu quản trị doanh nghiệp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Kế toán quản trị sử dụng kế toán trách nhiệm để phân loại cấu trúc tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm, trên cơ sở đó đánh giá kết quả của từng bộ phận dựa trên trách nhiệm được giao cho bộ phận đó. Kế toán trách nhiệm mang lại rất nhiều lợi ích, nó giúp nhà quản lý cấp cao có nhiều thời gian hơn để lập các kế hoạch lâu dài, có điều kiện tốt hơn cho việc đánh giá trách nhiệm của từng cấp quản lý và có thể làm rõ được nguyên nhân yếu kém là do bộ phận nào, công đoạn nào. Càng ngày, kế toán trách nhiệm càng có vai trò và vị trí quan trọng trong quản lý ở các doanh nghiệp, chủ yếu là các Công ty với quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, cơ cấu tổ chức gắn với trách nhiệm của nhiều đơn vị, cá nhân. Công ty Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định bắt đầu hoạt động sản xuất dược phẩm từ năm 1980, với tên gọi là Xí nghiệp dược phẩm II Nghĩa Bình.Trải quá nhiều thăng trầm trong lịch sử phát triển, công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, học hỏi, tự hoàn thiện và đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp dược Việt Nam. Qua quan sát và nghiên cứu cụ thể tại Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, Công ty đã bước đầu xây dựng kế toán trách nhiệm nhưng hệ thống này vẫn còn nhiều hạn chế cũng cần được đánh giá và hoàn thiện sau cho hiệu quả và khoa học hơn, đó là lý do tôi chọn đề tài: "Kế toán trách nhiệm tại Công ty Dƣợc – Trang thiết bị y tế Bình Định" làm luận văn thạc sỹ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC