Tóm tắt luận văn Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH MTV dược TW3

Công ty TNHH MTV Dược TW III là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm và vật tưthiết bịy tếcó qui mô, phạm vi hoạt động tương đối lớn của địa bàn Miền Trung, Tây Nguyên và cảnước. Với sựxuất hiện của nhiều công ty Dược trong nước cũng như nước ngoài với tiềm lực tài chính lớn, sự cạnh tranh trong ngành Dược diễn ra là điều tất yếu. Yêu cầu khắt khe hiện nay là công ty phải kiểm soát được chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn của thịtrường, hoàn thành các mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Muốn đạt được điều này, cơcấu tổchức trong doanh nghiệp phải được phân cấp quản lý một cách rõ ràng, tổchức thành nhiều bộ phận và nhà quản lý mỗi bộphận phải có sự độc lập tương đối trong điều hành công việc của mình, và hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC