Tóm tắt luận văn Kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần hóa dầu Mekong

Trong điều kiện nền kinh tếthịtrường phát triển nhưhiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và thành công trong kinh doanh thì phải có tầm nhìn và có một chiến lược kinh doanh phù hợp, phải phân bổ, quản lý và sửdụng có hiệu quảmọi nguồn lực của mình nhưvốn, lao động, thiết bị. Các doanh nghiệp ngoài việc đầu tưkinh doanh vềchiều sâu thì cũng cần phải tận dụng tối đa mọi nguồn lực đểcó thểhuy động không ngừng nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh và nâng cao vịthếcủa mình. Nhưvậy, vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp trong nước là cần coi trọng việc tập trung quản lý và sửdụng tốt các nguồn lực đặc biệt là đối với việc sửdụng chi phí nó thường chiếm một vai trò vịtrí quan trọng trong lĩnh vực sản xuất cũng nhưkinh doanh. Công ty cổphần hóa dầu Mekong là một công ty có một vịthếthuận tiện: nằm trong khuôn viên Cảng biển Vĩnh Long với lĩnh vực hoạt động kinh doanh như: Sản xuất và kinh doanh dầu nhờn công nghiệp, dầu động cơ, mỡ bôi trơn, các chất lỏng chuyên dùng , dầu thắng , sản phẩm bảo dưỡng xe hơi, sản xuất, sửa chữa, tân trang bao bì, thùng chứa, vận tải hàng hóa bằng đường thủy bộ, dịch vụcho thuê kho bãi , kinh doanh: xăng, dầu DO, FO, KO, nhựa đường, phân bón, vật tư, nguyên liệu, thiết bị máy móc phục vụsản xuất . Với hoạt động kinh doanh đa dạng nhưvậy, vấn đềkiểm soát chặt chẽchi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo chi phí không thất thoát, lãng phí là rất quan trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC