Tóm tắt luận văn Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước Lào

Ở Lào, sự liên kết xã hội ngày càng trở nên chặt chẽ hơn, sựphát triển của mỗi ngành không thểthiếu thông tin về các ngành khác. Hơn nữa sựphát triển của các tổchức xã hội không còn tập trung trong phạm vi thành phố, hoặc một sốtỉnh thành, mà phân bố trên diện rộng, về mặt địa lý trải dài trên nhiều quốc gia trên thếgiới. Thực tếcác hệthống tập trung đã bộc lộnhững nhược điểm nhưviệc tăng khảnăng lưu trữthông tin là khó khăn và bịgiới hạn bởi khảnăng tối đa của một máy cụthể, khảnăng phục vụkhông đảm bảo khi sốlượng người dùng tăng lên đáng kể. Cơsởdữliệu bịngưng trệphục vụkhi có sựcốxảy ra, có nghĩa là độsẵn sàng phục vụcủa cơsởdữ liệu không còn nữa, khảnăng tính toán của các máy tính đơn lẻ đang triến dần tới giới hạn vật lý, tính đa quốc gia của các tổ chức kinh tếxã hội làm cho tổchức dữliệu tập trung đang gặp nhiều khó khăn trong lưu trữcũng nhưxửlý. Những nhược điểm này đã được khắc phục trong các hệcơ sởdữliệu phân tán, vì việc quản lý thông tin ởkhắp mọi nơi là một yêu cầu cấp thiết đối với nhà quản lý cơsởdữliệu. Ví dụ như bộ máy quản lý nhà nước sẽ quản lý dữ liệu nằm ở các tỉnh, trong ngân hàng khi gửi tiền một nơi sẽrút tiền ởcác nơi khác, trong kinh doanh có thể áp dụng vào việc quản lý các doanh nghiệp vềdoanh sốvà doanh thu. Những sản phẩm của các hệ thống phân tán đã xuất hiện nhiều trên thị trường và từng bước chứng minh tính ưu việt của nó hơn hẳn các hệ 2 thống tập trung truyền thống. Trên thực tế, các hệthống phân tán đã thay thếdần các hệthống tập trung. Nhu cầu thu thập, lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin của các hoạt động xã hội và kinh tếngày càng cao. Yêu cầu tổ chức các hệxửlý phân tán là yêu cầu bức thiết. Vậy, đểhiểu thêm vềvấn đềnày em chọn đềtài “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơquan Nhà nước Lào”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC