Tóm tắt luận văn Nghiên cứu chương trình virus tin học và chương trình diệt virus

Virus tin học (computer virus) là một chuong trình máy tính có khả năng tự sao chép chính nó lên những đĩa, file khác nhằm thực hiện một mục đích nào đó. ?Virus tin học là những chuong trình có khả năng tự thi hành. ?Những chuong trình này thu?ng đu?c “gắn” vào một chỗ nào đó trên máy tính nhutrong ruột một file khác hoặc trong một sector đặc biệt,.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC