Tóm tắt luận văn Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng xây dựng hệ thống tìm đường đi

Chúng ta có cơ sở dữ liệu từ thế giới thực đa dạng và phong phú như cơ sở dữ liệu đường biển, cơ sở dữ liệu các tuyến đường trong thành phố, giữa các huyện, tỉnh và thành phố trong một quốc gia,. Với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dùng đại số quan hệ hiện tại đang dùng thì việc đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi còn hạn chế nhất là cơ sở dữ liệu có kích thước lớn như dữ liệu đường đi giữa các tuyến đường trong huyện, tỉnh, thành phố và cả nước, việc hỏi và trả lời câu hỏi tìm đường đi giữa hai điểm bất kỳ trên cơ sở dữ liệu thực tế có tồn tại hay không, và sau đó là câu hỏi tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm bất kỳ là công việc hết sức khó khăn với đại số quan hệ mà chúng ta đang dùng, và vấn đề đệ quy thì trong đại số quan hệ không giải quyết được, hiện giờ trong SQL mới giải quyết được đệ quy tuyến tính nhờ sự mở rộng đại số quan hệ. Với có sở dữ liệu suy diễn thì nó gồm các sự kiện (lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu) và các luật sẽ cho chúng ta các câu trả lời từ câu hỏi, và cung cấp cho chúng ta những tri thức mới. Do vậy luận văn đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng xây dựng hệ thống tìm đường đi” để giải quyết bài toán đặt ra nêu trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC